To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/przygoda.oswiecim/logo-przygoda.jpg
 
KADRA PRACOWNICZA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA”

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda

- mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr SABINA BURZYŃSKA (średniaki) – nauczyciel mianowany, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki zdrowia, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne                   

- mgr LUCYNA KUBAS (urlop macierzyński) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, licencjat z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (kontynuacja na studiach magisterskich).                                                  

- mgr AGNIESZKA MOMOT (starszaki-zastępstwo) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej                

- mgr AGATA HAŁAT – (maluszki) nauczyciel wychowawca, magister pedagogiki przedszkolnej ze wspomaganiem logopedycznym, licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego                                       

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR – logopeda, magister pedagogiki resocjalizacyjnej

 

GRUPY INTEGRACYJNE - Nauczyciele:

- mgr ANNA DZIWOKI – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

- lic AGATA MAS-FRYŹLEWICZ – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, licencjat: filologia polska, studia podyplomowe: pedagogika kwalifikacyjna, oligofrenopedagogika

 

                                                 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar

 

Pomoc Nauczyciela:

- Monika Chudy  - Agata Kuleta  - Edyta Mateja

- Edyta Stankiewicz  - Barbara Zając           

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

- mgr Anna Lichańska – psycholog

- mgr Joanna Błachut - fizjoterapia i zajęcia korekcyjne

- mgr Magdalena Adamczyk-Nycz – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk – religia

- mgr Jolanta Kupiec – artysta plastyk

- mgr Sławomir Matejko – instruktor nauki pływania

- mgr Anna Zając – zajęcia taneczne

- sensei Mariusz Lachowski– aikido, 3 dan

- Małgorzata Gałuszka - instruktor jazdy na lodzie

 
Przyjmujemy dzieci z upośledzeniem umysłowym i prowadzimy dla nich zajęcia ze specjalistami w grupach integracyjnych. Możliwość prowadzenia dodatkowo zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci przedszkolnych i spoza placówki
 
- oligofrenopedagog
- psycholog
- logopeda
- fizjoterapeuta
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- specjalista gimnastyki korekcyjnej
 
W sprawie przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub na zajęcia WWR prosimy rodziców o kontakt z dyrekcją placówki.
Ze względu na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb dziecka rekrutacja odbywa się indywidualnie.
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-06-13