Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
KADRA PRACOWNICZA

 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA” S.C.

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda.

- mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych Przedszkola

magister zarządzania i marketingu, studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr SABINA BURZYŃSKA– nauczyciel kontraktowy, wychowawca, magister pedagogiki, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, kurs: oligofrenopedagogika

- lic AGATA CICHOSTĘPSKA – nauczyciel wychowawca, licencjat edukacja wczesnoszkolna            i wychowanie przedszkolne, w trakcie studiów magisterskich pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym

- mgr ANNA DZIWOKI – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

- lic LUCYNA KUBAS – nauczyciel wychowawca, licencjat z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (kontynuacja na studiach magisterskich).

- mgr JUSTYNA SNADNY – nauczyciel wspomagający, terapeuta behawioralny, magister pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, w trakcie kursu: oligofrenopedagogika.

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar,  magister pedagogiki resocjalizacyjnej

 - Edyta Stankiewicz (zastępstwo)

 

Pomoc Nauczyciela:

- Monika Chudy - Krystyna Księżniakiewicz  - Agata Kuleta  - Edyta Mateja - Edyta Stankiewicz              

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

- mgr Magdalena Adamczyk-Nycz – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk – religia

- mgr Jolanta Kupiec – magister historii sztuki, artysta plastyk

- mgr Sławomir Matejko – instruktor i opiekun dzieci podczas zajęć na basenie

- Anna Dura – zajęcia taneczne

- Sylwia Łukawska – fotograf

- Mariusz Lachowski– aikido


Ostatnia aktualizacja: 2015-01-15