To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/przygoda.oswiecim/logo-przygoda.jpg
 
KADRA PRACOWNICZA

 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA” S.C.

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia SI, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda

 

- mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych

magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr SABINA BURZYŃSKA– nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

- mgr LILIANA JARNOT – nauczyciel kontraktowy, wspomagający, surdopedagog, magister pedagogiki, protetyk słuchu, opiekun medyczny

- lic LUCYNA KUBAS – nauczyciel stażysta, wychowawca, licencjat zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

- lic AGATA MAS-FRYŹLEWICZ – wychowawca-zastępstwo, licencjat filologia polska, studia podyplomowe - pedagogika kwalifikacyjna, w trakcie studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika

- mgr AGNIESZKA MOMOT – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- mgr JUSTYNA SNADNY – nauczyciel stażysta, wspomagający, terapeuta behawioralny, oligofrenopedagog, magister pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej

- lic WOJCIECH STACHURA – fizjoterapeuta, gimnastyka korekcyjna, instruktor hokeja na lodzie, w trakcie uzupełniających studiów magisterskich: wychowanie fizyczne

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar,  magister pedagogiki resocjalizacyjnej,  wtrakcie studiów podyplomowych z zakresu logopedii

- Edyta Stankiewicz (zastępstwo)

 

Pomoc Nauczyciela:

- Monika Chudy - Krystyna Księżniakiewicz  - Agata Kuleta  - Edyta Mateja

- Edyta Stankiewicz  - Barbara Zając           

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

- mgr Beata Bielesza-Piątek – logopeda, neurlogopeda

- mgr Anna Lichańska – psycholog

- mgr Magdalena Adamczyk-Nycz – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk – religia

- mgr Jolanta Kupiec – magister historii sztuki, artysta plastyk

- mgr Sławomir Matejko – instruktor i opiekun dzieci podczas zajęć na basenie

- Anna Dura – zajęcia taneczne

- Sylwia Łukawska – fotograf

- sensei Mariusz Lachowski– aikido, 3 dan

 
Przyjmujemy dzieci z upośledzeniem umysłowym i prowadzimy dla nich zajęcia ze specjalistami w grupach integracyjnych
 
- oligofrenopedagog
- psycholog
- neurologopeda, logopeda
- fizjoterapeuta
- terapeuta behawioralny
- surdopedagog
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- specjalista gimnastyki korekcyjnej
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31