To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 

Jesteśmy na Facebooku

https://pl-pl.facebook.com/pages/Niepubliczne-Przedszkole-Przygoda-sc/531099560235342
 

Witamy nowy rok przedszkolny 2014/2015 
 
Bieżące informacje w zakładce Aktualności  
Serdecznie zapraszamy do Naszej Galerii zdjęć. 
    

PROGRAM 1% DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dochód z programu przeznaczymy na zakup zabawek lub pomocy dydaktycznych dla naszej placówki. Z akcji 1% za rok 2012 przedszkole uzyskało kwotę 1400z,ł za co serdecznie dziękujemy, została ona przeznaczona na dofinansowanie paczek mikołajkowych.

 

Aby środki trafiły do Naszego przedszkola należy wypełnić zeznanie podatkowe PIT za 2013, w którym wpiszą Państwo:

 

1.    numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - 0000052078

2.    obliczoną równowartość 1% z podatku należnego

3.    cel szczegółowy –  PRZYGODA_OŚWIĘCIM

 

Dziękujemy!

O naszym przedszkolu...
 
 
 
Przedszkole "Przygoda" 
 
     Istniejemy od 1 września 2009 roku.
 
W tym roku rozpoczynamy 5 Roczek naszej wielkiej przygody.
Naszym pragnieniem jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez wielozmysłowe doświadczanie świata, rozwijanie zdolności i umiejętności w trakcie zabaw, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych przez osoby kreatywne i pełne pasji w swojej pracy.   
 

KADRA PRACOWNICZA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA” S.C.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

 - mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda.

 - mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych Przedszkola, magister zarządzania i marketingu, studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr SABINA BURZYŃSKA– nauczyciel kontraktowy, wychowawca, magister pedagogiki, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

- mgr ANNA DZIWOKI – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika.

- lic AGATA CICHOSTĘPSKA – nauczyciel wychowawca, licencjat edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, w trakcie studiów magisterskich pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym

- mgr SYLWIA ĆWIĘKAŁA – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna.

- mgr ANNA JASIŃSKA – nauczyciel kontraktowy, wspomagający, oligofrenopedagog, logopeda, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe z przyrody, logopedii.

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR,  nauczyciel wspomagający, magister pedagogiki resocjalizacyjnej

 PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

 Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar,  magister pedagogiki resocjalizacyjnej

 Pomoc Nauczyciela:

- Martyna Dziadek  - Krystyna Księżniakiewicz   - Agata Kuleta    

- Edyta Mateja    - Edyta Stankiewicz

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

 

- mgr Magdalena Adamczyk-Nycz – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk – katechetka prowadząca religię

- Anna Dura – zajęcia taneczne

- mgr Edyta Kocot – psycholog

- mgr Jolanta Kupiec – magister historii sztuki, artysta plastyk

- Sławomir Matejko – instruktor i opiekun dzieci podczas zajęć na basenie

 - Aleksandra Bibrzycka – kynoterapia

- Sylwia Łukawska – fotograf


Ostatnia aktualizacja: 2014-10-02